GECİKDİRİLMƏ

Gecikdirilmək”dən f.is.
GECƏYARISI
GECİKDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə