GEDƏNİ

dan. bax gedəli.
Gülsabah bu evdən gedəni Bayramın otaqlarındakı səliqə tamam pozulmuşdu. Ə.Vəliyev.

GEDƏN-GƏLƏN
GEDƏR-GƏLMƏZ

Digər lüğətlərdə