GİCƏLLƏNDİRİCİ

bax başgicəlləndirici.
GİCBƏSƏRLİK
GİCƏLLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə