GİCƏLLƏNMƏ

Gicəllənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİCƏLLƏNMƏ sarsılma — karıxma — çaşma — fırlanma
GİCƏLLƏNDİRMƏK
GİCƏLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə