GİLƏNARLIQ

is. Çoxlu gilənar ağacı əkilmiş yer; gilənar bağı.
Binanı əhatə edən bağ alma-armudluqdan, gilənarlıqdan ibarət idi. S.Rəhimov.

GİLƏNAR
GİLGİLƏ

Digər lüğətlərdə