GİLEYLƏNƏ-GİLEYLƏNƏ

zərf Şikayətlənərək, narazılıq edərək.
[Hümmət:] Küncdə-bucaqda danışmaq arvad işidir, – deyə, astadan gileylənə-gileylənə eyvana çıxdı. B.Bayramov.

GİLEY-KÜSÜLÜK
GİLEYLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə