GİLLƏTMƏ₂

Gillətmək2”dən f.is.
GİLLƏŞMƏK
GİLLƏTMƏ₁

Digər lüğətlərdə