GİLQARIŞDIRICI

sif. xüs. Tikinti işlərində gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran. Gilqarışdıran qurğu.
// is. mənasında. Gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran maşın.
Maşınqayırma zavodundan … gilqarışdıranlar ixrac edilir. (Qəzetlərdən).

GİLQARIŞDIRAN
GİLLƏ

Digər lüğətlərdə