GOPALAMAQ

bax gopamaq 1-ci mənada.
GOPALAMA
GOPAMA

Digər lüğətlərdə