HACAT

ehtiyaclar; əşyalar; ehtiyac, əşya.
HACALI
HACƏLİ

Digər lüğətlərdə