HAQLILIQ

is. Fikirdə, mühakimədə, hərəkətdə və s. düzlük, düzgünlük, doğruluq; haqlı olma; haqq, ədalət. Öz işinin haqlılığına inanmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • HAQLILIQ günahsızlıq — təqsirsizlik
  • HAQLILIQ doğruluq — düzlük — dürüstlük — qanunilik
  • HAQLILIQ insaflılıq — ədalətlilik — adillik
HAQLI
HAQSEVƏR

Digər lüğətlərdə