HAQSIZLIQ

is.
1. Haqq və ədalətə uyğun olmayan hal; ədalətsizlik, insafsızlıq.
Nəbi kiçik yaşlarından haqsızlığı sevməzdi. Qaçaq Nəbi”.

2. Hüquqsuzluq, ədalətsizlik.
Hər yerdə, hər mühitdə haqsızlığın, qolugüclülüyün … əleyhinə çıxışlar olurdu. S.Hüseyn.
[Qulu] bilirdi ki, haqsızlıq və rüşvət yuvası olan [çar] məhkəmələri də ona kömək etməyəcəkdir. A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • HAQSIZLIQ HAQSIZLIQ, ƏDALƏTSİZLİK (bax), NAHAQLIQ
  • HAQSIZLIQ ədalətsizlik — insafsızlıq
  • HAQSIZLIQ günahkarlıq — təqsirlilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • HAQSIZLIQ HAQSIZLIQ – ƏDALƏTLİLİK Nə haqsızlıq, nə aclıq, nə istismar olacaq (S.Rüstəm); Məhkəmə hökmünün ədalətliliyi hamının ürəyindən idi
HAQSIZ
HAQVERMƏZ

Digər lüğətlərdə