İBA

razı olmama, qəbul etməmə; imtina.
XUTKAR
İBAD

Digər lüğətlərdə