İBADƏT

ə. 1) sitayiş etmə, pərəstiş etmə; sitayiş, pərəstiş; 2) namaz, dua; 3) qulluq, köləlik.

İBAD
İBADƏTGAH

Digər lüğətlərdə