İDDİALI

İDDİALI – BAŞIAŞAĞI Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı, fələ? Nə xəyal ilə olubsan belə iddialı, fələ?! (M.Ə.Sabir); Onun heç kəslə işi yoxdur, başıaşağı adamdır.

İDBAR
İDEAL

Digər lüğətlərdə