İMANSIZLIQ

İMANSIZLIQ, BİİMANLIQ

İMANSIZ
İMARƏT

Digər lüğətlərdə