İMKANSIZ

İMKANSIZ, MÜMKÜNSÜZ (imkanı olmayan)

İMKAN
İMLA

Digər lüğətlərdə