İNADÇI

inadçı bax höcət

İNAD
İNADKAR

Digər lüğətlərdə