İQAMƏT

oturma, sakin olma; yaşayış yeri.
İKRAMƏLİ
İQBAL

Digər lüğətlərdə