İRƏLİ

irəli bax əvvəl 1

İRAQLAŞMAQ
İRƏLİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə