İSLAHATÇI

İSLAHATÇI, REFORMATOR

İSLAHAT
İSLAQ

Digər lüğətlərdə