İYLƏNMƏK

İYLƏNMƏK [Böyükxanım:] ..Sən o hovuzu görürsən, iki ay, üç ay təmizlənməyendə, təzə su buraxmayanda iylənir (M.İbrahimov); QOXUMAQ Havalar istiləşdikcə fabrikin havası xarablaşır, çirkab suları küçələrə çıxır, qoxuyur (M.Rzaquluzadə); ÜFUNƏTLƏNMƏK

İYLƏMƏK
İYLİ

Digər lüğətlərdə