KÖÇÜRÜLMƏK


1.Köçürmək”dən məch. Ailə bağa köçürüldü. Qız köçürüldü. Tezislər köçürüldü.
2. bax keçirilmək.
Polad ərizə yazdı komandirinə; Başqa bir hissəyə köçürülməyə. M.Rahim.

KÖÇÜRÜLMƏ
KÖHLƏN

Digər lüğətlərdə