KÖÇÜRDÜLMƏ

Köçürdülmək”dən f.is.
KÖÇMƏK
KÖÇÜRDÜLMƏK

Digər lüğətlərdə