KÖÇMƏ

Köçmək”dən f.is. İranla xanlıq arasında etibar üçün Kiçikbəyimin Tehrana gəlin köçməsi vacib idi. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÖÇMƏ getmə
KÖÇLÜ-KÜLFƏTLİ
KÖÇMƏK

Digər lüğətlərdə