KÖBƏR

(Ağcabədi, Bərdə, Qax, Yevlax)
dik yer. – Köbər yerə su çıxmaz (Ağcabədi)
KÖBƏK
KÖÇƏ

Digər lüğətlərdə