KÖHNƏDƏN

bax qədimdən.
◊ Köhnədən qalma – keçmiş zamanlardan qalan, çoxdan qalma; köhnə, əski, qədim. Əmizadələrimin köhnədən qalma bir qara damı var idi. Orada heç kəs olmurdu.
Məhsul saxlamaq üçün anbar idi. S.S.Axundov.

KÖHNƏÇİLİK
KÖHNƏFÜRUŞ

Digər lüğətlərdə