KÜBARANƏ

[ ər. kübar və fars. …anə] bax kübarcasına.
KÜBAR
KÜBARCA

Digər lüğətlərdə