KÜBARLIQ

is. Əsilzadəlik, aristokratlıq.
Kübar ailədə yer tutmaq üçün gözəllik rol oynamır, başlıca rolu zənginlik və kübarlıq oynayır. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÜBARLIQ əsilzadəlik — zadəganlıq — aristokratlıq
  • KÜBARLIQ əsillik — nəciblik
KÜBARCASINA
KÜÇƏ

Digər lüğətlərdə