KÜL-KÜLFƏT

top. Ailə, külfət, ailə üzvləri (hamı bir yerdə). Kül-külfəti bir yerə yığmaq.
– Arvadlar … sarı keçinin ağuza oxşayan sarı südündən bir kasa alıb aparar, evdə kül-külfət üskük-üskük bölüşüb tamsınatamsına içərdi. S.Rəhimov.
[Hətəmov Qaraşa:] Çıxaq yuxarı, görək kül-külfət nə haldadır? B.Bayramov.

KÜL
KÜLAFİRƏNGİ

Digər lüğətlərdə