KƏFƏNLƏMƏK

f. Meyiti kəfənə bürümək, kəfənə tutmaq.
Səlim [qocanı] mafəyə qoydu, yudu, kəfənnədi, həmin dediyi gül ağacının dibində basdırdı. (Nağıl).
[Vəzir:] Kənarda bir meyit var idi, götürdük.
Gətirib kəfənlədik və qəbrə qoyduq. Çəmənzəminli.

KƏFƏNLƏMƏ
KƏFƏNLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə