KƏFGİRLİ

sif. Kəfgiri (2 və 3-cü mənalarda) olan. Kəfgirli saat. Kəfgirli susəpən.
– Katibə xala kəfgirli divar saatına, sonra öz qiymətli qol saatına baxdı. S.Rəhimov.
Qoca … ağzı kəfgirli aftafa ilə güllərəçiçəklərə, su verirdi. M.Hüseyn.

KƏFGİR
KƏFLƏMƏ

Digər lüğətlərdə