KAĞAL

(Qarakilsə, Şəmkir, Tovuz)
tənbəl. – Səni kimi kağal adam olmaz, niyə gedif bircə dəfə o mamaηnan görüşmürsəη? (Şəmkir)
KAĞA
KAĞALA

Digər lüğətlərdə