KABABXANA

is. [ ər. kəbab və fars. …xanə] Kabab bişirilib satılan ictimai iaşə müəssisəsi.
Piri maşını gölün qırağındakı kababxananın qabağında saxladı. İ.Məlikzadə.

KABABÇİLOV
KABABLI

Digər lüğətlərdə