KABARDALI

köhn. bax kabardin.
Soyuq və boranlı bir gecədə məzkur abxazlının süd qardaşı kabardalı Səfər bəy ona qonaq olur. F.Köçərli.

KABALİSTİKA
KABARDİN

Digər lüğətlərdə