KABARDİN

is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı.
KABARDALI
KABARDİNCƏ

Digər lüğətlərdə