KABARDİNCƏ

sif.zərf Kabardin dilində. Kabardincə kitab. Kabardincə danışmaq.
KABARDİN
KABARÉ

Digər lüğətlərdə