KALÇA

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
camışın bir yaşa qədər olan erkək balası. – Kalçıyı qoyma, qardalıya girdi (Şəmkir); – Yeni olanda kalça deyillər camış balasına körpə vaxdı (Tovuz)
KALBƏR
KALDİYAR

Digər lüğətlərdə