KALDİYAR

(Oğuz)
qarışıq. – Birdən kaldiyar olarsan ha?
KALÇA
KALEXLAMAX