KALAFIR

(Gədəbəy)
öz yağında bişirilən ət. – Kalafırı da yə:ndə sarımsağ ola
Kalafır eləməx’ (Ağbaba) – oğurlamaq. – Hər şeydən kalafır eləməy olmaz
KALAFƏTİR
KALAH