KALAH

(Masallı)
güc, qüvvə, taqət
◊ Kalahın kəsmək – əldən salmaq, yormaq. – Zalım oğlu kalahımı kəsdi
KALAFIR
KALAX

Digər lüğətlərdə