KEÇƏLBAŞ

sif. Başı keçəl (daz) olan. Keçəlbaş oğlan.
KEÇƏL
KEÇƏLƏKƏRKƏS

Digər lüğətlərdə