KEÇİLİŞ

is. Keçmək işi.
KEÇİQULAĞI
KEÇİLMƏK

Digər lüğətlərdə