KECİNMƏK

bax geyinib-kecinmək.
Aşıq Cünun geyindi, kecindi, pul götürdü, qızıl götürdü, sazını da çiyninə salıb yola düzəldi. Koroğlu”.
[Nəriman:] Sən demə [qız] geyinirmiş, keçinirmiş. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KECİNMƏK kecinmək bax bəzənmək
KE
KEÇDİ-KEÇDİ

Digər lüğətlərdə