KEFİ İSTƏMƏK

arzulamaq, arzusunda olmaq; ~ ürəyi istəmək, kefi durmaq (gəlmək).

KEFİ FIŞTIRIQ ÇALMAQ
KEFİ KORLANMAQ (POZULMAQ)