KEFİ KORLANMAQ (POZULMAQ)

dilxor olmaq; ~ əhvalı pozulmaq, nəşəsi qaçmaq.

KEFİ İSTƏMƏK
KEFİ KÖK