KEYFİYYƏT

ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi.

KEYFİ
KEYHAN

Digər lüğətlərdə