KİÇİKTƏHƏR

bax kiçikraq.
KİÇİKRAQ
KİÇİKYAŞLI

Digər lüğətlərdə