KİBRİTQABI

is. Kibrit çöpləri qoyulan balaca qutu.
// Həmin qutunun üstünə geydirilən metal və s. materialdan qapaq.
KİBRİT
KİBRLƏ

Digər lüğətlərdə