KİCƏMƏ

Kicəmək”dən f.is.
KİBRLİLİK
KİCƏMƏK

Digər lüğətlərdə